Data publikacji:

Kaucja

Kaucja to kwota mająca na celu zabezpieczenie płatności za ewentualne szkody i inne dodatkowe koszty (np. niedotankowanie auta), a jej wysokość zależy od klasy pojazdu. Polega ona na blokadzie odpowiedniej kwoty na karcie klienta i jest zwracana niezwłocznie po zdaniu auta i rozliczeniu umowy.

Jeżeli po odebraniu samochodu od klienta auta nie stwierdzamy żadnych uszkodzeń, a poziom paliwa odpowiada temu z odbioru auta , uznajemy, że umowa jest rozliczona. Zwracamy kaucję niezwłocznie przez zwolnienie preautoryzacji na karcie za pośrednictwem terminala płatniczego. Następnie bank zwalnia blokadę na karcie zgodnie ze swoimi procedurami, zwykle w czasie do 7 dni.

Jeśli pojawiły się dodatkowe koszty, klient opłaca je przy zwrocie. Jeśli uszkodzenia auta lub braki w wyposażeniu wymagają wyceny naprawy lub zakupu elementów wyposażenia, zrobimy to w najkrótszym możliwym terminie, tak, aby klient uniknął zbędnego oczekiwania i stresu.

Udział własny w szkodzie i ubezpieczenie

Udział własny w szkodzie oznacza maksymalną kwotę do jakiej klient odpowiada za szkody komunikacyjne, które mają miejsce podczas wynajmu samochodu. Jest wskazany w ofercie dostępnej na naszej stronie i różni się w zależności od segmentu samochodu. Ostatecznie potwierdzony jest w umowie najmu.

Podstawowy udział własny odnosi się do każdej szkody, jaka zaistnieje w okresie wynajmu (są to zasady powszechnie stosowane przez Zakłady Ubezpieczeń), a obniżeniu może podlegać w odniesieniu do pierwszej szkody w okresie wynajmu.

Samochody Emotis ubezpieczone są w zakresie OC oraz Auto Casco (szkody z winy użytkownika lub w przypadku braku sprawcy). Najważniejsze wyłączenia z ubezpieczenia Auto Casco (niezależnie od wykupionego Pakietu Bezpieczeństwa), za które Najemca jest odpowiedzialny bez ograniczeń, to:

  • szkody w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji
  • brak kluczyków lub dowodu rejestracyjnego (w przypadku szkody kradzieżowej)
  • wypalenie lub uszkodzenie tapicerki
  • zatankowanie niewłaściwego paliwa
  • uszkodzenie opon czy felg (jeśli nie jest częścią większej szkody)

Proponujemy 3 pakiety bezpieczeństwa, które mają wpływ na wielkość udziału. Pakiet Silver (podstawowy udział własny), Pakiet Gold oraz Pakiet Platinum (zmniejszające udział własny). Zmniejszenie udziału własnego ma zastosowanie do pierwszej szkody w okresie wynajmu. Można je zamówić wraz z usługą najmu (tylko przed rozpoczęciem umowy). Po zamówieniu Pakietu ostateczny udział własny potwierdzony jest w umowie najmu.

Dodatki

Większość z usług i akcesoriów można domówić w trakcie trwania wynajmu. Za domówione usługi można płacić kartą kredytową (także zdalnie) lub poprzez wygenerowany link do płatności przesłany emailem lub smsem.

Wśród usług dodatkowych można wybrać: podstawienie i odbiór z dowolnego (ustalonego) miejsca na terenie miasta lub poza miastem, wyjazd za granicę, dodatkowy kierowca, pakiety bezpieczeństwa (Gold i Platinum - zmniejszające udział własny i kaucję) czy pełny bak (podstawiamy auto z pełnym bakiem, a zwrot może być z dowolną ilością paliwa). Dodatkowe wyposażenie obejmuje miedzy innymi foteliki i podkładki dla dzieci, nawigację, łańcuchy śniegowe i inne.

Akcesoria można zamówić emailem kontakt@emotis.pl, na Infolinii +48 585 588 588, lub w oddziale, również podczas trwania wynajmu. Wyjątek stanowią wspomniane wcześniej Pakiety Bezpieczeństwa zmniejszające udział własny w szkodzie, które wybiera się na samym początku wynajmu.