emotis.pl

motoryzacja, mężczyzna, transport, praca

Korzyści ze zautomatyzowania procesu elektrolitycznego
Praca

Korzyści ze zautomatyzowania procesu elektrolitycznego nakładania powłok na liniach galwanicznych

Wyroby metalowe szybko ulegają korozji. Żelazo zawarte w metalu wiąże się z  cząsteczkami tlenu z powietrza i w obecności wody tworzy uwodniony tlenek żelaza, zwany popularnie rdzą. Ażeby temu zapobiec, przedmiot pokrywany jest powłoką, która oddziela tlen od powierzchni metalowej. Jedną z najczęściej stosowanych technologii powlekania powierzchni jest nakładanie powłok galwanicznych.

Elektrolityczne nakładanie powłok – ręcznie lub z zastosowaniem linii galwanicznej

Powlekanie metalu metodą elektrolizy tworzy stałe powłoki metaliczne, takie jak: cynkowa, niklowa czy chromowa. Nie zawierają one w składzie żelaza, dlatego ich podatność na korozję jest o wiele mniejsza. Do nakładania takich powłok na przedmioty z metalu służą wanny procesowe, ułożone w jednym ciągu technologicznym. Do galwanizacji prostszych, jednostkowych elementów stosuje się linie ręczne, gdzie pracownik sam przekłada z wanny do wanny detale, zawieszone na tzw. zawieszkach, lub w bębnach. W większych galwanizerniach lub przy masowej produkcji używana jest linia galwaniczna, dla której ustawia się takty poszczególnych cykli w procesie. 

Co zapewnia linia galwaniczna

W procesie galwanicznego nanoszenia powłok należy zadbać o prawidłową regulację wszystkich parametrów. Niedostosowanie składu kąpieli, natężenia prądu lub czasu potrzebnego do powstania powłoki, może spowodować wady powierzchni: przypalenia, nierównomierny rozkład, osadzanie się ziaren lub po prostu proces okaże się nieskuteczny, a powłoka nie zostanie naniesiona. Linia galwaniczna pomaga w zachowaniu powtarzalności procesu. Dzięki zaprogramowaniu linii w odpowiednim takcie eliminuje się błędy ludzkie, polegające na skracaniu lub wydłużaniu czasu kąpieli, trawienia lub płukania elementów, ustawienia parametrów prądu lub przepływu wody. Bardziej wyspecjalizowane linie galwaniczne mogą posiadać również sondy do weryfikacji pH i dozowania środków chemicznych, oszczędzając czas na przestoje. Ustabilizowane parametry procesu pozwalają na uzyskanie jednolitej, wysokiej jakości, powtarzalnej powłoki.

Wydajność i oszczędność z linią galwaniczną

Podczas ręcznej obsługi pracownik angażuje swój czas, przechodząc od jednej wanny do drugiej i przenosząc – ręcznie lub za pomocą podnośnika – zawieszki wraz z ciężkimi elementami. Linia galwaniczna usprawnia ten proces. Pracownik ma za zadanie załadować i rozładować linię na polu manewrowym, oraz przygotować detale na zawieszki. Proces przebiega w sposób zautomatyzowany, a zawieszki lub bębny z elementami są przenoszone za pomocą specjalnych wózków transportowych z wanny do wanny, w zaprogramowanym cyklu. Zautomatyzowanie pracy odciąża pracownika, zmniejsza również szkodliwość jego pracy: nie nachylając się nad wannami z kąpielą, nie jest narażony bezpośrednio na opary substancji chemicznych. Ustawiając w szeregu kilka wanien z kąpielą, zwiększa się również wydajność linii galwanicznej. Na jednej linii można w tym samym czasie procesować kilka zawieszek z elementami, w różnych etapach: wytrawiania, galwanizacji właściwej, płukania lub pasywacji.  Większa przepustowość linii galwanicznej daje możliwość wykonania większej ilości elementów, bez straty na jakości powłoki i zwiększania liczby pracowników.