emotis.pl

motoryzacja, mężczyzna, transport, praca

Mężczyzna Motoryzacja Transport

Przegląd samochodu przed terminem czy po terminie

Każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do terminowego wykonywania przeglądów rejestracyjnych. Interwały czasowe między przeglądami są ściśle uwarunkowane przepisami i zależą od wieku i rodzaju auta. Należy zdecydowanie podkreślić, że brak ważnego przeglądu grozi poważnymi konsekwencjami, włącznie z mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta oraz brakiem wypłaty odszkodowania z OC w razie spowodowania wypadku. Decyzja o wykonaniu przeglądu po terminie jest zatem, niezależnie od motywu, mocno ryzykownym pomysłem.

Stacje kontroli pojazdów

Przegląd rejestracyjny może być wykonany w autoryzowanej stacji kontroli pojazdów, zatrudniającej wykwalifikowanych diagnostów. Stacje takie można znaleźć w niemal każdym mieście. Cena przeglądu jest uwarunkowana przepisami i dla danego typu pojazdu jest identyczna w całym kraju. W związku z tym właściciel samochodu wybierając stację kontroli, nie ma potrzeby porównywania cen, a może kierować się np. dogodnym położeniem danej stacji, jakością obsługi, czy też czasem oczekiwania w kolejce do przeglądu. Sam przegląd obejmuje sprawdzenie parametrów auta szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi siły hamowania, sprawności układu kierowniczego, prawidłowego działania świateł w samochodzie. Czas trwania przeglądu zwykle nie przekracza 20-30 minut.

Wyniki przeglądu

Wynik przeglądu rejestracyjnego dostępny jest od razu na miejscu. Oczekiwanym przez wszystkich właścicieli pojazdów rezultatem jest dopuszczenie ich maszyn do dalszego użytkowania. Niestety w niektórych wypadkach stwierdzone przez diagnostę usterki pojazdu poważnie zagrażają bezpieczeństwu pojazdu i kontrola kończy się niepomyślnie. Właściciel musi wtedy usunąć usterki w serwisie, a następnie wrócić do stacji kontroli, aby ponownie sprawdzić auto. Jeśli rezultat wizyty w stacji wydaje się niepewny, warto zdecydować się na przegląd samochodu przed terminem. W takim wypadku, w razie negatywnego wyniku kontroli, pozostaje jeszcze trochę czasu na usunięcie wszystkich usterek przed upływem terminu dopuszczenia pojazdu do ruchu. Właściciel pojazdu ma wtedy pewien komfort psychiczny, gdyż nie grozi mu scenariusz pozostania z samochodem bez ważnych badań. Należy jednak pamiętać o tym, że termin ważności nowych badań liczy się zawsze od dnia ich przeprowadzenia. Zatem jeśli przykładowo właściciel musi wykonać przegląd corocznie, termin wypada 30 czerwca, a zrobi go on już 30 maja, wtedy ważność kolejnych badań upłynie już 30 maja kolejnego roku, zatem nieco szybciej będzie on musiał ponieść koszt ponownej diagnostyki.