emotis.pl

motoryzacja, mężczyzna, transport, praca

Dlaczego OC jest obowiązkowe
Motoryzacja

Dlaczego OC jest obowiązkowe, a AC nie?

Ubezpieczenia komunikacyjne są udostępniane właścicielom samochodów i innych pojazdów poruszających się po naszych drogach. OC jest obowiązkowe, a AC i Assistance dobrowolne. Dlaczego tak jest? Zobacz, jakie przepisy obowiązują kierowców w Polsce i czy warto oprócz polisy podstawowej wykupić też dobrowolne Autocasco.

Czym jest OC – ubezpieczenie obowiązkowe

OC jest to ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego przez właściciela pojazdu. Zgodnie z polskim prawem jest ono obowiązkowe, a za nieposiadanie go grożą dotkliwe konsekwencje finansowe. Kwestię tę reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1.

Polisa OC chroni nie tylko kierowcę, ale przede wszystkim inne osoby uczestniczące w ruchu drogowym i żeby móc wyjechać na drogę, koniecznie musisz ją posiadać. W praktyce, jeśli spowodujesz wypadek, to nie Twój ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy pojazdu czy leczenia poszkodowanego.

AC – ubezpieczenie dobrowolne, ale o wielu korzyściach

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i pokrywa szkody wyrządzone własnemu pojazdowi kierowcy, niezależnie od tego, czy byłeś sprawcą szkody, czy doszło do niej z przyczyn niezależnych od Ciebie (akt wandalizmu, gradobicie). W zależności od umowy, AC może pokrywać koszty naprawy lub wymiany pojazdu w przypadku uszkodzenia, kradzieży, pożaru, wandalizmu i wielu innych sytuacji.

Dlaczego AC nie jest obowiązkowe?

AC nie jest obowiązkowe, ponieważ jest to rodzaj ubezpieczenia mającego na celu ochronę indywidualnych interesów właściciela pojazdu, a nie osób trzecich. Każdy właściciel pojazdu ma prawo zdecydować, czy chce ubezpieczyć swoje auto dodatkowo. Decyzja o wykupieniu AC jest często związana z wartością pojazdu, częstotliwością jego użytkowania, budżetem na naprawy czy chęcią zapewnienia sobie komfortu psychicznego.

Dlaczego OC jest obowiązkowe

Pomimo że AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, wiele osób decyduje się na jego wykupienie ze względu na dodatkową ochronę. Jeżeli kierowca spowoduje wypadek, polisa OC pokryje szkody wyrządzone innym, ale nie pokryje kosztów związanych z uszkodzeniem własnego pojazdu – to właśnie tutaj z pomocą przychodzi AC.

Obok AC ubezpieczeniem dobrowolnym jest Assistance oferujące wsparcie kierowców w trasie, a także NNW (Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

1 Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

Materiał zewnętrzny